اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب شهرك کندوان جدید شهرستان اسکو

اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب شهرك کندوان جدید شهرستان اسکو

اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب شهرك کندوان جدید شهرستان اسکو

عملیات اجرایی پروژه اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب شهرك کندوان جدید که بمنظور اسکان اهالی روستاي توریستی کندوان احداث گردیده است در تیر 1391 آغاز ودر طی 2 ماه در حدود 1400 متر شبکه جمع آوري فاضلاب با لوله پلی اتیلن فاضلابی سایز 200 میلیمتر، بهمراه 42 حلقه آدمروي آجری اجرا گردیده است.

ادامه مطلب

Enter your keyword