اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب روستاي لیقوان شهرستان تبریز

اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب روستاي لیقوان،شهرستان تبریز

اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب روستاي لیقوان،شهرستان تبریز

این پروژه بعنوان فاز دوم اولین پروژه فاضلاب روستایی در استان آذربایجانشرقی است که اجراي آن در سال 1389 توسط این شرکت آغاز و در سال 1390 پایان پذیرفته است و در آن بالغ بر 4500 متر شبکه جمع آوري فاضلاب با لوله پلی اتیلن فاضلابی سایز 250 و 200 میلیمتر، بهمراه 220حلقه آدمروي آجری […]

ادامه مطلب

Enter your keyword