پروژه های تصفیه اب و فاضلاب

پروژه هاي تصفیه آب و فاضلاب

پروژه هاي تصفیه آب و فاضلاب

شرکت روندآب آذر از سال 1390 با بکارگیري پرسنل مجرب و فنی، همکاري با مشاوران متخصص، فعالیت خودرا در زمینه طراحی واحداث تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب آغاز نموده و این حوزه را یکی از زمینه هاي اصلی کسب وکار و فعالیت خود قرارداده است، که در ذیل شرح مختصري از این پروژه ها […]

ادامه مطلب
طراحی و اجراي تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر

طراحی و اجراي تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر

پروژه مذکور به جهت تصفیه آب آشامیدنی روستاهاي مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر (هفت روستا)طراحی و اجرا شده است. فرایند اصلی تصفیه آب، شامل؛هوادهی، تهنشینی، فیلتراسیون و کلرزنی میباشد و در این فرایند یونهاي مازاد از قبیل؛ آهن و منگنز از آب حذف گردیده و آب تصفیه شده توسط ایستگاه پمپاژ احداث شده به مخازن […]

ادامه مطلب

طراحی و اجراي سیستم هوادهی آب انتقالی از چاه هاي مهاباد

با عنایت به وجود گاز دي اکسیدکربن در آب آشامیدنی شهر مهاباد که از چاههاي حفر شده در نقاط مختلف شهرتامین میگردد طراحی و اجراي سیستم هوادهی آب انتقالی از چاه هاي مهاباد با دبی 200 لیتر در ثانیه، بمنظور حذف دي اکسیدکربن، به این شرکت واگذار گردیده است. این پروژه از خرداد سال 1393 […]

ادامه مطلب

Enter your keyword