پروژه های ابرسانی شهری و روستایی

پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی

پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی

شرکت روندآب آذر از سال 1386 بطور مستمر درپروژه هاي آبرسانی روستایی فعالیت داشته و در این حوزه،بالغ بر 65 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب را درروستاهای؛ حاج عبدال (تبریز)، شیرامین، الوانق، قاضی جهان،هفت چشمه (آذرشهر) و مجتمع آبرسانی قوریگل (بستان آباد)اجرا نموده است. تعهد به زمانبندي اجرایی پروژه ها، کاهش هزینه هاي […]

ادامه مطلب
فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده

فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده

در جدول ذیل فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده شرکت آورده شده است:   ردیف عنوان پروژه مبلغ کارکرد (میلیون ریال) کارفرما وضعیت 1 اجرای شبکه توزیع آب در روستای زلزله­ زده شهرستان تبریز (بطول کلی 6100 متر) 737 شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان­شرقی خاتمه یافته 2 تکمیل خط انتقال آب […]

ادامه مطلب

Enter your keyword