پروژه هاي گازرسانی شهري و روستایی

پروژه هاي گازرسانی شهري و روستایی

یکی از عرصه هاي فعالیت شرکت روندآب آذر، پروژه هاي گاز رسانی شهري و روستایی میباشد که با بهره مندي ازتوان تجهیزاتی و پرسنلی خود، توانسته است پروژه هاي گازرسانی را نیز مدیریت و راهبري نماید. در جدول ذیل فهرستی
از پروژه هاي گازرسانی اجرا شده توسط این شرکت ارائه شده است.

فهرست پروژه­ های گاز رسانی شهری و روستایی

عنوان پروژه مبلغ قرارداد (میلیون ریال) کارفرما وضعیت
اجرای شبکه تغذیه و توزیع انشعابات گاز (حجمی) شهرستان شهر سهند 4.000 شرکت گاز آذربایجان­شرقی در حال اجرا
اجرای شبکه تغذیه و توزیع انشعابات گاز (حجمی) شهرستان عجب­شیر (پیمان 2) 3.000 شرکت گاز آذربایجان­شرقی خاتمه یافته
اجرای شبکه تغذیه و توزیع انشعابات گاز (حجمی) شهرستان عجب­شیر (پیمان 1) 3.000 شرکت گاز آذربایجان­شرقی خاتمه یافته

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword