هفت ارزش بنیادی

هفت ارزش بنیادی

  • نگاه سرمایه­ ای به نیروی انسانی و نهادینه کردن یادگیری سازمانی با هدف رشد و توسعه سازمان
  • رویکرد مسئولانه به جنبه­ های زیست­ محیطی در انتخاب و اجرای پروژه­ ها
  • پایبندی به تامین کیفیت مورد انتظار در راستای حضور پایدار در عرصه کسب و کار حرفه­ ای
  • گام برداشتن برای قبول مسئولیت­ های اجتماعی با اشتغال­ زایی، جوان­ گرایی و تولید دانش
  • تلاش مداوم برای بالابردن دانش تخصصی در جهت تبدیل سازمان به مرجعی معتبر
  • اعمال مدیریت راهبردی برای افزایش توان رقابتی سازمان در راستای تامین رضایت ذینفع
  • بهبود مستمر فرایند های داخلی سازمان در راستای نیل به بیشترین سرعت ،دقت و شفافیت در اجرای پروژه ها

Enter your keyword