مشتریان ما

لیست پروژه­های آبیاری تحت­ فشار طراحی و اجرا شده توسط شرکت روندآب­ آذر

ردیف نام و نام خانوادگی مساحت (هکتار) شهرستان نوع سیستم
1 احداث بخشی از شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد دریک

(کارفرما: سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی)

52 سلماس قطره‌ای و بارانی
2 اصلاح سیستم آبیاری قطره‌ای و فیلتراسیون طرح تپه‌‌های رشدیه

(کارفرما: شهرداری منطقه 5 تبریز)

45 تبریز قطره‌ای
3 تامین لوازم و اجرای شبکه آبیاری قطره­ای در باغ بنیاد در روستای داش­آتان مراغه

(کارفرما: شرکت کشت و صنعت شهید مطهری وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)

40 مراغه قطره‌ای
4 طراحی، تهیه لوازم و اجرای سیستم آبیاری بارانی در محوطه فضای سبز دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز (کارفرما: دانشگاه تبریز) 1.5 تبریز بارانی با آبپاش مخفی‌شونده
5 1) محمدحسین ازلی 1.58 عجبشیر بارانی
6 2) کریم شجاعی 7 عجبشیر قطره‌ای
7 3) جواد صاحبی 2.41 شبستر قطره‌ای
8 4) ابراهیم و محمدحسین صالحی 4 شبستر قطره‌ای
9 5) علیقلی صادقی 2.31 عجبشیر بارانی
10 6) حمید ابراهیم پور 1.1 عجبشیر قطره‌ای
11 7) جعفر فیضی 14.15 عجبشیر قطره‌ای و بارانی
12 8) حبیب بابایی 2.25 عجبشیر قطره‌ای
13 9) امامعلی مسگری 1.54 شبستر قطره‌ای
14 10) محمدعلی ملکی 5.8 سراب بارانی
15 11) عادل طالبی 12 سراب قطره­ ای و بارانی
16 12) عباسعلی عباسی ­آذر 11.6 سراب بارانی
17 13) میکاییل غلامی 6.4 سراب بارانی
18 14) رضا مولفی 9.3 سراب بارانی
19 15) محمدحسین خانی 22 سراب بارانی
20 16) احمد خیری 26.5 سراب کم فشار
21 17) علی یحیی 14 سراب بارانی
22 18) ایوب کریم مختار 7 سراب بارانی
23 19) جلیل اختیاری 15 سراب بارانی
24 20) التفات و محمدقلی شریف 11 سراب بارانی
25 21) محمدباقر تمجیدی 4 هریس بارانی
26 22) ایران شوکتی خوشه مهر 3 بناب قطره‌ای
27 23) محمد غفوری 1.2 شبستر قطره‌ای
28 24) علیرضا جعفری 6.5 سراب بارانی
29 25) وحید شامقلی شبستر 4.5 شبستر قطره‌ای
30 26) محمد عیوض ­نژاد 3.3 سراب قطره ­ای
31 27) یوسف بختیاری 12.7 مرند قطره­ ای
32 28) محمدباقر محمدی اصل 1.7 مرند قطره­ ای
33 29) یوسف شریفی 3.0 مرند قطره­ ای
34 30) روح اله رحمانپور 0.85 مرند قطره ­ای
35 31) رضا قربانی 5.15 مرند قطره­ ای و تیپ
36 32) موسی نوظهور 4.20 مرند قطره­ ای
37 33) محمود علی­ حسینی 2.25 مرند قطره­ ای
38 34) احمد ذکایی 26.7 شبستر قطره­ ای و بارانی
39 35) بهلول رحمانی و شرکاء 24.5 مرند کم فشار
40 36) اراضی یال ایلخچی 162.48 اسکو قطره­ ای
جمع 581.47

 

Enter your keyword