مرکز تماس

اطلاعات تماس تماس با ما
نشانی:تبریز،میرداماد،خیابان محراب،نبش 8متری اول،پلاک 7
شماره تماس:33826221-041
شماره فاکس:33827850-041 

مدیرعامل:مهندس یاشارسعیدیان
همراه:09144153108

مدیربازاریابی وتوسعه خدمات:دکتر احسان سیروس نژاد
همراه:091440330021 و 09394030021

مدیر امور اجرایی:مهندس نوید سروری
همراه:09145868205

 

Enter your keyword