بیانیه ماموریت

شرکت روندآب­ آذر ماموریت خود را، برای نقش­ آفرینی در توسعه صنعت عمران و آبادانی (رسته آب و تاسیسات)، در گام نخست، خلق فرصت برای حضور متخصصین جوان نهاده است. ما در مسیر نیل به اهداف خود، استقرار مدیریت علمی راهبرانه، بکارگیری تجهیزات و ماشین­ آلات مبتنی بر تکنولوژی روز و کارتیمی با نیروهای متخصص و متعهد را سرلوحه اصلی خود قرارداده و می­کوشیم خوشنامی در داخل مرزها را حفظ نموده و راه را برای تبدیل شدن به برندی جهانی هموار نماییم.

Enter your keyword